Πώς υπολογίζεται μία ημέρα ενοικίασης;

Η μία μέρα ενοικίασης ορίζεται ως 24 ώρες από την παραλαβή του οχήματος.