Σε ποιες χώρες ισχύει το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης;

Εντός της Ε.Ε. το ελληνικό δίπλωμα ισχύει κανονικά σε όλες τις χώρες μέλη. Ωστόσο για την αποφυγή ταλαιπωρίας, εάν το δίπλωμά σας έχει εκδοθεί πριν την 01/04/2009 θα σας προτείναμε να προμηθευτείτε και την διεθνή συνοδευτική άδεια από την Ε.Λ.Π.Α. ώστε όταν σας ζητηθεί από κάποια αρχή να λειτουργήσει ως μετάφραση της άδειας σας.

Για ενοικιάσεις εκτός της Ε.Ε. η διεθνής άδεια από την Ε.Λ.Π.Α. είναι υποχρεωτική. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε την Ε.Λ.Π.Α. στο 10400 ή στα κατά τόπους γραφεία της.